Ara
  • Piriyoz - Moderator

Paraketa Çeşitleri ve Avcılık Tekniği

Paraketa ile avcılık yöntemi, diğer av araçlarına göre daha zahmetli ve tecrübe isteyen bir avcılık operasyonu gerektirir. Av operasyonu öncesi paraketa takımının denize karışmadan rahat bir şekilde dökülebilmesi için av takımının neta edilmesi (düzenlenmesi) gerekmektedir. Avlanılacak türe uygun yem seçilir ve hazırlanır. Yem hazırlama işlemi yemin türüne göre değişir. Örneğin sardalya ile yapılacak yemlemede yemler kesilir ve iğneye özenle takılır. Diğer yandan deniz patlıcanı ile yapılacak bir yemlemede yemin bir takım özel işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Yemlenen iğneler tekrar sepetin kenarındaki mantara dikkatlice yerleştirilir. Av sahasına gelindiğinde paraketanın ucu, bir ucunda şamandıra diğer ucunda ayak taşı diye tabir edilen ipe, dipten bağlanarak hem av takımının yerinin belirlenmesi hem de takımın akıntı ile sürüklenmemesi sağlanmış olur. Tekne ağır yol veya kürekle kumluk eriştelik zemini olan 0-20 kulaçlık derinliklerde “S” çizerek hareket eder. Bu arada sepetin başında olan kişi sırası gelen iğneyi mantardan çıkararak yavaşça suya bırakır. Bu şekilde paragat denize bırakılmış olur.


Takımın denize dökülmesi sırasında sepetin içerisine yemli bir iğne mantardan kurtulup düşmüş ise bu iğnenin sepetten çıkarılmasına çalışılmamalı tereddüt etmeden o köstek bedene en yakın yerinden kesilmelidir. Operasyon sabah gün ağarmadan veya akşam güneş batımına yakın başlar. Yemin türü ve av sahasına göre 1-3 saat sonra toplanır. Takımın toplanması kürekle olur. Önce ayak taşı ve şamandıra tekneye alınır daha sonra Paraketa sepetin içerisinde istiflenmeye başlanır. Sırası gelen iğne eğer varsa yeminden temizlenerek mantara sırası ile dizilir. Paragattaki balıklar canlı ve mücadeleci olduğundan takımın toplanması sırasında teknede bir kepçe bulundurmak esastır ve balıklar bu kepçe yardımıyla tekneye alınmalıdır. Paraketa takımları kullanma şekline ve yerine göre 4 grupta incelenebilir:

– Dip paraketaları

– Dipüstü paraketaları

– Pelajik paraketalar

– Vertikal paraketaDeniz, göl veya akarsuların dip zeminine av takımının uzatılması, bırakılması şekliyle av yapan bu takımda 100-300 iğne yer alır. Ana beden, köstekler ve iğneler zemin üzerinde yer alır. Takımda ayaktaşı hariç batırıcı ve yüzdürücü bulunmaz.

Dip paraketaları genelde avcılığı yapılmak istenilen balıkların geçiş yaptığı, toplandığı, yemlendiği kırmalık, kumluk ve kumluk ağırlıklı olan eriştelik kıyısal bölgelerde bırakılır. Ülkemizde çipura, mercan, fangri mercan, sinagrit, trança, kalkan, orfoz vs. dip paragatları ile avlanmaktadır.


Dipüstü Paraketaları:

Bu tip paraketalar da kendi içinde 3 gruba ayrılabilir;

– Zikzak paraketa

– Şamandıra köstekli paraketa

– Dipüstü set paraketa


Semipelajik türlerin avcılığında kullanılan paraketa modelidir. Av takımı üzerinde belirli uzunluklarla bir yüzdürücü bir batırıcı donatılarak oluşturulur. Suda duruşu zikzak şeklinde olduğundan adı buradan gelir. Yem kaybının azaltılması ve dip üstünde farklı derinliklerde avlanmayı sağlayan paraketa modeli ülkemizde geleneksel paraketanın operasyon zorluğu nedeniyle pek yaygın kullanılmamaktadır.

7 görüntüleme