Terms of Use

/ Kullanım Koşulları

Glass Buildings

PİRİYOZ FİSHİNG LTD  ŞTİ  ve/veya Piriyoz Web Sitesi , Piriyoz Şirketlerin'in yetkilendirdigi şirket, personel veya kurumların çalışanları, bu şartları okumanız veya okumamanız ne olursa olsun, maddi veya manevi zarara ilişkin herhangi bir hak veya cezai sorumluluk taslayamayacaktır.

Piriyoz Şirketleri, web sitesinin ziyaretçileri, yorum platformu katılımcıları tarafından Web Sitesinde yayınlanan yazı, bilgi, yorum, resim vb. yazılar, bilgiler, yorumlar, resimler vb. hakkında hiçbir şekilde hukuki, cezai ve/veya kişisel sorumluluğu bulunmamaktadır. reklam ve sponsorluk lar yapan şirketler ile Piriyoz Şirketleri logosu, ana sayfası veya alt bölümlerin diğer web sitelerinde kullanımı, web, e-posta, mobil web sayfası vb. hizmetlerin kullanımı ile Piriyoz Şirketleri sunucularında kullanıcılar tarafından yüklenen ve yayınlanan her türlü içerik ile Piriyoz Şirketleri internet inin internet in inkişasız yapısı nedeniyle sorumluluk ve yetki alanına giren içerikler ile Piriyoz Şirketleri'in yetki ve yetkisi dahilinde olmayan içerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi ve yorumlar ve Web Sitesi ziyaretçileri, Web Sitesini ziyaret ettiklerinde bu koşulları kabul eder ve beyan eder.

Piriyoz Şirketleri, bu sözleşmedeki hüküm ve koşulları önceden bildirim şartı aranmaksızın herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Tüm bilgiler, istatistiksel grafik ve değerler, genel trendler içinde güvenilirliğe sahip kaynaklardan elde edilip toplanmaktadır ve bunların doğruluğu ve yeterliliği Piriyoz Şirketleri, tarafından hiçbir koşulda garanti edilmemektedir.

 

Piriyoz Şirketleri, bilgi, değerlendirme, yorum veya istatistiksel grafik veya değer kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı manevi ve/veya maddi, olumlu ve/veya olumsuz zararlar veya diğer zararlar veya masraflar için gelecekte herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk kabul etmeyecektir.

Web Sitesine girmeden önce önceden belirlenmiş uyarı ve bildirimleri okuduğunuz varsayılır ve kabul edilir, herhangi bir uyuşmazlık, iddia veya talep durumunda, Web sitesinde yazılı olan bu bildirimler ve Piriyoz Şirketleri, ait diğer tüm bilgisayar kayıtları, Piriyoz Şirketleri, Tarafından 193 sayılı Hukuk Kanunu'nun 193.maddesi uyarınca tek ve münhasır delil olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilisine sunulup kabul edilmiştir. , burada web sitesine giren kişi(ler) ve kurum(lar) tarafından beyan ve garanti altına alınmıştır.

Finansal Bilgiler Ek Kullanım Koşulları

Web Sitesindeki finansal bölümler için ek kullanım koşulları ("Finansal Bölümler") genel kullanım koşullarıyla birlikte geçerlidir.

 

İçindekiler, grafikler, resimler, bilgiler, şekiller, değerler, yorumlar ve diğer malzeme içeriği (hep birlikte "İçerik" olarak anılacaktır) yalnızca bilgi amaçlıdır.

Piriyoz Şirketleri, veya İçerik sağlayıcıları, kullanıcıların Web Sitesindeki İçerime dayalı olarak aldığı kararlardan sorumlu değildir.

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İmKB) piyasalarında oluşturulan tüm verilerin mülkiyet hakkı İmKB'ye aittir ve Kullanıcılar hiçbir koşulda yeniden yayınlayamaz.

Piriyoz Şirketleri, yayınlanmış içeriklerde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık, gecikme veya hatadan ve bu nedenlerle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

 

Bu yayın, Piriyoz Şirketleri'in izni olmadan çoğaltılamaz veya dağıtılamaz, ticari nedenlerle kullanılamaz ve herhangi bir formatta başka bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

©2020-2021  Piriyoz Fishing A.Ş.