Privacy Statement

/ Kullanım Koşulları

PİRİYOZ FİSHİNG LTD  ŞTİ tarafından takip edilen ilkeler, kullanıcılardan elde ettikleri kişisel verilerin ("Kullanıcı(lar)") web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden toplanması ve kullanılması sırasında bu Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmiştir.


Toplanabilecek Kişisel Veriler

Piriyoz Şirketleri, Kullanıcı hakkında aşağıdaki verileri toplayabilir:

- ID -
İşlem Güvenlik Bilgileri -
IP - Yasal ve
Uyumluluk Bilgileri - İletişim
Bilgileri - İstek/Şikayet Yönetimi Bilgileri - Kullanıcı Bilgileri - Olay Yönetimi Bilgileri - Kullanıcı İşlem Bilgileri

 

 Web Sitesi ile ilgili hizmetlerin ifası için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki diğer tüm mevzuat uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen diğer bilgiler. Kullanıcı, bu tür verilerin bu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen kapsam ve amaç dahilinde işlenmesine açıkça izin verir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddeleri uyarınca, geri alınamaz şekilde anonim leştirilmiş veriler, söz konusu hükümlere göre kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri, bu Gizlilik Politikası hükümlerine bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.


Çerezlerin Kullanımı

Piriyoz Şirketleri, Kullanıcılar tarafından Web Sitesini kullanmaları sırasında ziyaret edilen bölümler ve tıklanan alanlar hakkında otomatik olarak bilgi toplar. "Çerez" teknolojisi kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknolojinin amacı, Kullanıcıların Web Sitesine yaptıkları ilk ziyaretten itibaren ziyaret ettikleri bölümlerin içeriğine kolayca erişebilmesini sağlamaktır. Tarayıcıların çoğu başlangıçta teknik iletişim dosyaları olan bu tür "çerezleri" etkinleştirmek için tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar isterlerse, teknik iletişim dosyalarını almamak için tarayıcı ayarlarını istedikleri zaman değiştirebilirler veya böylece teknik iletişim dosyaları gönderildiğinde bir uyarı yerleştirilebilir.

 

 

Piriyoz Şirketleri, çevrimiçi davranışsal reklam ve pazarlama amacıyla, tarayıcıya yerleştirilen bir "çerez" aracılığıyla Kullanıcıların Web Sitesindeki davranışlarını ilişkilendirme ve sayfa görüntüleme sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama numaraları gibi ölçümlere göre yeniden pazarlama listelerini yapılandırma hakkına sahiptir. Ayrıca, Kullanıcılar Web Sitesindeki ilgi alanlarına veya görsel reklam ağındaki diğer sitelere göre hedefe özel reklam içeriği görüntülenebilir.

Verilerin Kullanım Amacı

Piriyoz Şirketleri, Kullanıcı'nın Web Sitesinden yararlanabilmesi, web sitesine üyelik kaydını sonuçlandırmak, sağlanan hizmetleri geliştirmek ve geliştirmek, yeni hizmetleri tanıtmak ve yeni hizmetleri Kullanıcılara bildirmek, bu konuda gerekli bildirimleri yapmak, Kullanıcı ile iletişimkurmak ve verilen hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için toplanan kişisel verileri kullanacaktır.

 

 

Söz konusu kişisel veriler Piriyoz Şirketlerin'in raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilir ve çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, bir veritabanı oluşturmak ve Kullanıcı'nın kimliğini ifşa etmeden pazar araştırmalarına girişyapmak amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı'nın ayrı bir açık rıza vermesi durumunda, söz konusu bilgiler Piriyoz Şirketleri ve bu rıza kapsamında işbirliği içinde olduğu taraflarca doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılabilir ve kullanıcıile belirli uygulama, mal ve hizmetlerin tanıtımı ve bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerin kullanılması amacıyla bu bilgiler kullanılarak işlenebilir, saklanabilir, üçüncü şahıslara aktarılabilir.

Piriyoz Şirketleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8'inci maddeleri uyarınca ve/veya yürürlükteki mevzuatta belirtilen istisnalar izin verdiği ölçüde, aşağıdaki durumlarda Kullanıcının rızasını almadan kişisel verileri işleyebilir ve üçüncü şahıslarla paylaşabilir:

  • İşleme özellikle yasalar kapsamında sağlanır,

  • İşleme, veri öznesinin veya üçüncü bir kişinin hayati menfaatlerini veya bedensel bütünlüğünü korumak için gereklidir.

  • Kullanıcı ile Piriyoz Şirketleri arasındaki bir sözleşmenin yürütülmesi veya ifası için işlem yapılması,

  • Yasal yükümlülüklere uyulması için işlem yapılması gerekli,

  • Kişisel veriler Kullanıcı tarafından kamuya açıklanmıştır,

  • Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için işleme gereklidir,

  • Piriyoz Şirketlerin'in takip ettiği meşru menfaatler için, söz konusu menfaatlerin Kullanıcının temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemeleri koşuluyla işleme gereklidir.

 

 

Verileri Paylaşma

Piriyoz Şirketleri, Kullanıcı'ya sunulan hizmetlerin ifasını sağlamak amacıyla, Kullanıcı'ya sunulan hizmetlerin ifasını sağlamak amacıyla, Kullanıcı'nın kişisel verilerini ve bu kişisel verileri kullanarak elde edilen yeni verileri, söz konusu hizmetlerin sağlanması nın amacı ile sınırlı olması kaydıyla Piriyoz Şirketleri hizmet veren üçüncü şahıslara aktarabilir. Bu bağlamda, Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi (geliştirilmesi ve özelleştirilmesi dahil), Kullanıcının güvenliğinin sağlanması, hileli veya yetkisiz kullanımın belirlenmesi, operasyonel değerlendirme araştırması, Web Sitesi veya Piriyoz Şirketleri hizmetleriyle ilgili hataların geri alınması ve bu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen hedeflerin veya Kullanıcıya sağlanan diğer gizlilik notlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Piriyoz Şirketleri, Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarla paylaşabilir. , hizmet sağlayıcılar, hukuk firmaları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri barındırma.

Kullanıcı, söz konusu üçüncü tarafların Kullanıcının kişisel verilerini yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularda saklayabilmekte olduğunu önceden kabul eder.

Kullanıcının Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Piriyoz Şirketlerine başvurarak Kullanıcı nın aşağıdaki haklara sahip olduğu:

Kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini
öğrenmek, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini
öğrenmek, kişisel verilerin işlenme amacını ve kişisel verilerin bu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 

 

Kişisel verilerin
yurt içinde veya yurt dışında ifşa edildiği üçüncü taraf
alıcıları öğrenin, Eksik veya yanlış olan işlenmiş kişisel verilerin
düzeltilmesini talep etme, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak verilerin silinmesini veya imhaedilmesini talep etme, kişisel verilerin açıklandığı üçüncü kişilere, ilgili mevzuata uygun olarak yapılan düzeltme, silme veya imha işlemlerinin yapılmasını talep etme ,
İşlenen kişisel verilerin sadece otomatik yollarla incelenmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlara itiraz
etmek, hukuka aykırı bir işlem sonucunda uğradığı zararın tazminini talep etmek.
Kullanıcı, Veri Konu Talep Formu'nu doldurarak ve formda açıklanan prosedürü takip ederek Piriyoz Şirketlerine formu göndererek Piriyoz Şirketlerine başvurabilir. Piriyoz Şirketleri, yukarıda sayılan taleplere ilişkin gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı veya dijital olarak verebilir. Genel bir kural olarak, istekleri yanıtlamak için yapılan işlemler ücretsizdir. Ancak, eylemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Veri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

Kullanıcı, Piriyoz Şirketlerine bu Gizlilik Politikası kapsamında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder ve bu bilgilerle ilgili bir değişiklik olması durumunda bu bilgileri derhal günceller. Piriyoz Şirketleri, Kullanıcı'nın bu tür bilgileri güncellememesi durumunda sorumlu tutulamaz.

Piriyoz Şirketleri kişisel verilerini kullanmasını engelleyecek bir talepte bulunması halinde Piriyoz Şirketleri üstlendiği hizmetlerden tam olarak yararlanamayabileceğini ve bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü konuda sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Piriyoz Şirketleri, hizmetlerin verildiği süre boyunca, hizmetlerin niteliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri saklar.

Ayrıca, Piriyoz Şirketleri ile Kullanıcı arasında uyuşmazlık olması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların yapılması ve ilgili mevzuatta belirtilen süre ler boyunca kişisel verileri saklayabilir.


Veri Güvenliği ile ilgili önlemler, garantiler ve sorumluluklar

Piriyoz Şirketleri, yürürlükteki mevzuat veya bu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen şartlara tabi olarak aşağıdakileri yapmayı taahhüt eder:

  • Kişisel verilerin yasa dışı olarak işlenmesini önlemek,

  • Kişisel verilere yasadışı erişimi önlemek,

  • Kişisel verilerin korunması ve gerekli denetimlerin yapılması amacıyla uygun güvenlik düzeyinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemleri almak.

Web sitesinin diğer uygulamalara bağlantı sağlaması durumunda, Piriyoz Şirketleri bu uygulamaların gizlilik politikalarından ve içeriğinden sorumlu tutulamaz.

Piriyoz Şirketleri, yukarıda belirtilen şartlar kapsamına giren kişisel verilerin kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.


Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcılar, buradaki tüm koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Piriyoz Şirketleri, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellenen Gizlilik Politikası, Kullanıcıya herhangi bir şekilde sunulduğu tarihte yürürlüğe olacaktır.